Loftisolering

Loftisolering

Flemming
“Varme stiger opad, stop den før den forsvinder. Isolering af loft holder varmen inde.”

Loftsisolering er udført på de fleste huse, men har de også den rigtige isolering og den rigtige mængde?

Rigtigt udført loftisolering reducerer dine omkostninger til opvarmning og bidrager samtidigt til et mindre co2 udslip

  • Spar penge
  • Forbedre indeklima
  • Formindsker kondens og risikoen for skimmelsvamp
  • Øg værdien af huset
  • Hjælp miljøet

 

Loftisolering

Da varmen søger opad, er loftet stedet med størst mulighed for varmetab. Samtidigt er det selvsagt stedet med mulighed for størst reducering af varmetab og heraf følgende omkostningsbesparelser.

Loftisolering er en nem, billig samt effektiv form for isolering.

Resultatet af mangelfuld eller forkert loftisolering er at husets varme siver direkte ud via loftet, hvilket medfører en stigning i opvarmningsomkostningerne.

Et hus med korrekt loftisolering har et væsentlig bedre indeklima end i et hus der har forkert eller mangelfuld isolering af loft.

Samtidigt med et bedre indeklima og et fald i opvarmningsomkostningerne, bidrager loftisolering også til at reducere den globale opvarmning. Et reduceret behov for opvarmning eller nedkøling er lig et formindsket co2 udslip.

 

Hvordan isolering af loft

Der er stor forskel i sværhedsgraden af isoleringsarbejdet, alt efter hvilket loft der er tale om. Er der tale om loftisolering af et uudnyttet loft der har fri adgang, er arbejdet typisk nemt, hvorimod isoleringsarbejde i et udnyttet loft med isoleringen under tagfladerne, kan volde væsentlige større problemer.

Det er muligt at udføre loftisolering med forskellige isoleringsmaterialer. Hos Trekantens Isolering arbejder vi med papirisolering og anbefaler klart at isoleringsarbejde udføres med et granulat fremfor et isoleringsmateriale i måtter.

Loftisolering er en nem, billig samt effektiv form for isolering.

Loftisolering med papirisolering i granulat form kan lægges ud oven på eksisterende loftisolering. Udover at øge tykkelsen af den samlede isolering af loft, vil granulatet udbedre evt kuldebroer og manglende loftisolering.

Isolering med papirisolering som isoleringsmateriale foregår via indblæsning. Det forarbejdede papir kommer i komprimerede poser, som bliver flænset via specialmaskine for derefter at blive blæst gennem slange ud på loftet.

Blæsemaskinen sikrer at papirisoleringen løsnes op samt indblæses med den rigtige densitet. Blæsemaskinen står udenfor. Dermed undgår vi at skulle slæbe isoleringsmateriale igennem huset, hvorved isoleringsopgaven kan løses uden for meget rod.