Hvordan udføres hulmursisolering

Hvordan udføres hulmursisolering

Hulmursisolering kan udføres med forskellige isoleringsmaterialer. Hos Trekantens Isolering er papirisolering vores foretrukne isoleringsmateriale. Hulmursisoleringen foregår via indblæsning. Det forarbejdede papir kommer i komprimerede poser, bliver via specialmaskine flænset og blæst gennem slange ind i hulmur.

Blæsemaskinen sikrer at papirisoleringen, løsnes op samt indblæses med den rigtige densitet.

Fordelen ved indblæsning er bla at man undgår at der opstår kuldebroer. Indblæst papirisolering udfylder alle kuldebroer omkring feks ledninger, faldstammer eller rørgennemføringer.

Efter endt isolering af hulmur mures de udtagne mursten i igen og der fuges efter. Dermed står huset næsten uden spor efter arbejdet.

Det er ikke kun huse der aldrig har fået udført isolering af hulmur der kan have gavn af hulmursisolering. Desværre ses det alt for ofte, alt huse der allerede har fået isoleret hulmur ikke er optimalt lavet. Måske er isoleringsmaterialet faldet sammen hvorved effekten af hulmursisolering er forsvundet. Vi kan let konstatere om dit hus mangler, eller har utilstrækkelig isolering i hulmur, så kontakt os med det samme.