Hulmursisolering

Hulmursisolering

Flemming
“Meget varme tabes gennem uisolerede vægge – isolering af hulmur holder varmen indendørs.”

Hulmursisolering reducerer dit varmetab og sparer dig mange penge. Op imod en tredjedel af alt den varme der tabes i et uisoleret hus, forsvinder gennem væggene.

  • Spar penge
  • Forbedre indeklima
  • Formindsker kondens og risikoen for skimmelsvamp
  • Øg værdien af huset
  • Hjælp miljøet

Hulmursisolering er betegnelsen for isolering af det luftrum der ofte er, imellem ydervæggens yderste og inderste mursten. De fleste huse, som er bygget i perioden frem til midten af halvfjerdserne, er ofte bygget uden isolering af hulmur. I den periode var ikke den samme fokus på varmetab, som i dag.

Hulmursisolering gavner både pengepungen, indeklimaet og miljøet.

Nu er udgiften til opvarmning blevet en betydelig andel af et hus budget, hvorfor der nu er væsentlig større fokus på at opføre korrekt isolerede byggerier eller at efterisolere tidligere byggerier.

Ved at udføre isolering af hulmur med et porøst materiale, kan varmetabet reduceres hvorved omkostninger til opvarmning formindskes.

Hulmursisolering er en nem, billig og effektiv form for isolering.

En stor del af den varme et uisoleret hus mister, forsvinder gennem murene. Mere præcist er det ca en tredjedel. Ved at udføre hulmursisolering, kan dette varmetab reduceres, med stor økonomisk besparelse til følge. Hulmursisolering er derfor ofte et nemt, samt særdeles besparende arbejde at udføre på sit hus. Resultatet bliver, at varmen bliver hvor man ønsker det..indendørs.